“Ông Vua Cafe” – Đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ đã chia sẻ quan điểm của mình trên trang cá nhân: “Không dám nghĩ lớn, và nếu thấy người nghĩ lớn thì chê bai, ganh ghét. Thử hỏi, nghĩ còn không dám thì làm sao anh nói chuyện hành động!?’.